INVALIDSKA KOLICA

Invalidska kolicaInvalidska kolica predstavljaju adaptirano ortopedsko pomagalo koje zamenjuje deo tela koji delimično funkcioniše ili nedostaje, i koje služi da poveća nezavisnost i mobilnost korisnika.

Zbog toga, izbor kolica mora biti u saglasnosti sa individualnim efektima osobe koja ih koristi, terapeutskim ciljevima i stepenom nezavisnosti korisnika kolica u okruženju.

Dakle, parametri koji Vam mogu biti od pomoći u izboru kolica su sledeći:

 - Individualni efekti bolesti ili hendikepa
 - Terapija i individualna rehabilitacija
 - Mogući stepen nezavisnosti korisnika
 - Upotreba kolica kao pomoćnog pomagala
 - Mentalne i motorne sposobnosti
 - Sigurnost pri upotrebi
 
 

Grupe invalidskih kolica:

 • Mehanička invalidska kolica

  Standardna mehanička kolicaU ovoj kategoriji kolica nalaze se kolica koja su namenjena kratkotrajnoj upotrebi. U najvećem broju slučajeva ona se koriste kao pomoćno pomagalo korisnika ili u bolničkim centrima kao transfer kolica. Odlikuje ih jednostavnost i vrlo nizak stepen prilagođavanja. U najvećem broju slučajeva ram ovih kolica izrađen je od čelika i zbog toga njihova težina je nešto veća od 17 - 20 kg.

   

 • Laka mehanička kolica

  Laka kolicaLaka kolica predstavljaju segment najšire rasprostranjen u upotrebi od strane korisnika. Njihova upotreba je svakodnevna i dugotrajna. Mogućnost individualne adaptacije je dobar, tako da ova kolica predstavljaju dobar izbor kada je reč o postizanju terapeutskih ciljeva. Aluminijum kao materijal od koga je sačinjen ram ovih kolica, čini ih laganim, kako za transport tako i za kretanje. Idealan izbor za aktivne ljude u poznim godinama.

   

 • Aktivna kolica

  Aktivna kolicaAktivna kolica spadaju u kategoriju najsofisticiranijih kolica. Veoma su pogodna za većinu hendikepa i kliničkih stanja. Namenjena su visoko aktivnim korisnicima, kako mlađim tako i starijim korisnicima, koji zahtevaju visok stepen adaptacije kolica. Pored toga, ova kolica odlične rezultate daju i u terapeutskim ciljevima, baš iz istog razloga, visok stepen adaptacije funkcionalnim promenama.

   

 • Multifunkcionalna kolica (neurološka kolica)

  Multifunkcionalna kolicaMultifunkcionalna kolica namenjena su pacijentima u teškim stanjima ili sa teškim oboljenjima, kao i starijim osobama. Takvi korisnici imaju potrebu za stabilizacijom tela u određenom položaju ili stalnim promenama položaja radi smanjenja pritisaka ili bolova. Kako bi zadovoljila takve potrebe, ova kolica odlikuju velike mogućnosti podešavanja pozicije sedenja.

   

 • Elektromotorna kolica

  Elektromotorna kolica U slučajevima kada kolica na ručni pogon ne pružaju dovoljan stepen samostalnosti, ili njihova upotreba od strane korisnika nije moguća, kao jedno od rešenja za nezavisnost nameću se elektromotorna kolica. Izbor ovih kolice je veliki u zavisnosti od namene i potreba. Mnoštvo podešavanja i dodataka, omogućavaju dobru adaptaciju celokupnih kolica.