Proteor

alt

Osnovana u francuskoj pre skoro jednog veka. U to vreme bila je poznata po pravljenju individualnih proteza za hendikepirane osobe, najpre  kako bi zadovoljila potrebe mnogobrojnih amputiraca I svetskog rata. Vrlo brzo ova kompanija proširila je svoje aktivnosti i upustila se u dizajniranje i proizvodnju komponenti koje se koriste od strane protetičara u izradi proteza.

Danas ona je i dalje nezavisna grupa u vlasništvu porodice Pierron, koja zahvaljujući stalnim ulaganjima u inovacije i trudom da poboljša svoje usluge, politici u medicini, nauci i poslu, predstavlja lidera na tržištu Francuske, a njena stručnost prepoznatljiva je širom sveta. Ona danas zapošljava više od 660 ljudi, koji pružaju proizvode i usluge pacijentima, protetičarima i ortotičarima i zdravstvenim centrima.

U nastojanju da svojim korisnicima omogući prevazilaženje razlika obezbeđujući im nezavisnost, Proteor grupa posluje u tri oblasti u Francuskoj i širom sveta:

  • Dizajn, proizvodnja i aplikacija ortopedskih pomagala, kako onih po meri, tako i gotovih proizvoda, za osobe sa privremenim ili stalnim hendikepom
  • Dizajn, proizvodnja i prodaja komponenti, materijala i opreme za profesionalne protetske centre
  • Dizajn i prodaja elektronskih pomoćnih uređaja, koji omogućavaju osobama sa raznim hendikepima da komuniciraju i upravljaju svojim okruženjem