O privrednom društvu

 

Poslovno-proizvodni objekat u Vrčinu

Privredno društvo „ORSIM“ d.o.o. Beograd osnovano je 1996. godine sa ciljem proizvodnje i aplikacije očnih proteza. Ubrzo po osnivanju ono postaje generalni zastupnik i distributer francuske kompanije Thuasne, specijalizovane u izradi ortopedskih pomagala od tkanine, čiji smo i danas ponosni predstavnici.

 

Dostupnost Thuasne proizvoda krajnjim korisnicima „ORSIM“ d.o.o. Beograd vršio je kroz razvoj sopstvenih maloprodaja, apoteka-ortošopova. Razlog tome bilo je čuvanje brenda i održavanje kvaliteta koji korisnici medicinskih sredstava zaslužuju. Proizvodi su, pored dostupnosti u malopradajama, od 2003. godine postali dostupni i na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Apoteka ORSIM

 

Širenjem prisutnosti na tržištu Srbije, upoznavanjem sve većeg broja korisnika različitih potreba, i želje da se ponudi što šira paleta proizvoda i bolji kvalitet, "ORSIM" d.o.o. Beograd se odlučio da svoj asortiman proizvoda proširi specijalizovanim brendovima poput Meyra Ortopedia-e, Askle Sante, Medical Dupont-a, Proteor-a i na kraju Ossur-a. U izboru brendova birane su isključivo evropske kompanije specijalizovane svaka u svojoj oblasti ortopedskih pomagala. "ORSIM" d.o.o. Beograd je time dobio diferencirani portfolio kvalitetnih proizvoda za svoje korisnike, uz stalnu podršku kompanija koje zastupa.

Pročitajte više