Korisnici potkolenih proteza (RZZO)

 

 

(snimak gore levo) Potkolena amputacija, prvoamputirac-prva proba; Privremeno ležište, Proteor Stepline Plus silikonski umetak sa bravicom, Proteor Dynastep karbonsko stopalo
(snimak gore desno) Isti korisnik nakon 7 meseci sa stalnim ležištem od karbona, stalna proteza (1.5kg težina cele proteze), Ossur Dermo silikonski umetak sa bravicom, Proteor Dynastep karbonsko stopalo
Navedeni sistem korisnik je dobio na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - šifra 119 sa odgovarajućim podšiframa.
   
   
(snimak levo) Potkolena amputacija, dugogodišnji korisnik-prva proba; Hod sa test ležištem, Proteor Stepline Plus silikonski umetak bez bravice, Proteor Dynastep karbonsko stopalo
Navedeni sistem korisnik je dobio na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - šifra 119 sa odgovarajućim podšiframa.