SERENA - eksterna grudna proteza

Thuasne

 

 

SERENA - Eksterna mamilarna protezaHiruška intervencija odstranjivanja dojke česta je svakodnevna pojava. Ipak, to nije nešto što bi trebalo da utiče na normalne životne tokove jedne žene. SERENA, eksterna mamilarna proteza, omogućiće vraćanje prirodne udobnosti i samopouzdanja.

Proteza je napravljena od materijala namenjenih za svakodnevni stalni kontakt proteze i tela, bez ikakvih štetnih posledica i neželjenih efekata poput onih kod proteza impalntata. Po odlikama veoma je slična zdravom tkivu, a i poznata je po dugotrajnosti.

 

Potpunu udobnost pri korišćenju SERENA proteze pružiće Vam SERENA prslučići sa džepom za smeštanje proteze. 

SERENA - Prsluče za protezu

            SERENA - Prsluče za protezu